תיקון עולם


תכנית 'תיקון עולם' החלה כפיילוט בשנת הלימודים תשע"ז, בשיתוף -18 בתי ספר על יסודיים במחוז דרום, ירושלים ומרכז הארץ- תל אביב, שפלה והשרון. בשנת תשע"ח התכנית הורחבה ל 60 בתי ספר, והוא מאחד את כל מרכיבי מערכת החינוך בישראל: ממלכתי, ממלכתי דתי ,חרדי, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, ערי מרכז ופריפריה.

כ 10,000 תלמידים נחשפים לראיית האחר והשונה כחלק ממרקם אנושי הראויה לחברת מופת. התלמידים שותפים ללמידה חווייתית, פעילויות ומפגשים להכרת האחר, כמו טיולים מונגשים, סדנאות להכרת סוגי מוגבלויות ודרכי התמודדות, השתתפות במרוצים בשילוב אנשים עם מוגבלות, ומפגשים בבתי תלמידים המעוניינים להעניק חשיפה לסיפורם האישי ולהתמודדות עם מוגבלויות.

קרא עוד

מי הגב שלנו

תכנית 'תיקון עולם' ע"י 'עמותת עלה' בשיתוף האגף לחינוך על יסודי במשרד בחינוך מוביל את ההבנה שקיימת מחויבות עמוקה כלפי החלשים ביותר בחברה. כ-30 שנה עמותת עלה מובילה לשינוי משמעותי בקידום ערכים של קבלת אנשים עם מוגבלויות ושיפור היחס כלפיהם. עמותת עלה מפעילה רשת מרכזים לטיפול, מעונות ופרויקטים לשירות אנשים עם מוגבלויות, מתוך אמונה שלכל ילד, למרות מוגבלויותיו יש את הזכות לאיכות חיים הטובה ביותר, לצד דאגה, מסירות ואהבה ללא גבול.

החזון שלנו

לייצר אקלים בית ספרי שמעניק סביבה חינוכית משלבת, להגביר את תחושת השליחות החברתית בקרב בני נוער ולייצר מחויבות אישית לשינוי יחס החברה לאנשים עם מוגבלויות, מתוך בחירה של כל אחת ואחד מבני הנוער. אנחנו מאמינים ששינוי יחס החברה לאנשים עם מוגבלויות והעשייה למען החוליה החלשה בשרשרת החברתית- תחזק את החברה כולה ותייצר חברה ערכית ומלוכדת. מעגלי ההשפעה של התוכנית יורחבו מעבר לגבולות המרחב הבית ספרי, לכלל בני הנוער בישראל, כזה שיסחוף אחריו משפחות, תנועות נוער ומועצות תלמידים- לעשייה משמעותית ורחבת היקף שתגדיל את מערך ההתנדבות בהיקפים גדולים ותשפיע משמעותית לשילוב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים: בצה"ל, באקדמיה ובשוק העבודה, כך נזכה לחברה הראויה בצדק להגדרתה "חברת מופת".

מה אנחנו עושים

משתתפי התכנית עוברים תהליך חינוכי עמוק שכולל 10 שלבים, במהלכו נחשפים לאורח חייהם של אנשים עם מוגבלויות. התכנית כוללת שעות לימוד בית-ספרי, סדנאות המועברות על ידי מדריכים עם מוגבלויות, הרצאות מפי דמויות מעוררות השראה, הצגות, סרטים וביקורים במרכזי 'עמותת עלה' ברחבי הארץ. כל קשת משתתפי תכנית תיקון עולם, משקיעים מזמנם ליצירת שינוי חברתי וערכי. עמותת עלה בשיתוף צוותי ההוראה בבתי הספר מעודדים פעילויות חינוך, התנדבויות ומיזמים שונים בהובלת תלמידים, כך נוצרו עשרות יוזמות עצמאיות לשילוב אנשים עם מוגבלות, התנדבויות משותפת, יצירה, שעות לימוד משותפות ויציאה לטיולים. בסיום התכנית- מתקיימים 5 צעדות ברחבי הארץ- להגברת מודעות ולקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות.

פעילויות


הצגות

הרצאות

מערכי שיעור

סדנאות

חדשות אחרונות