תיקון עולם- עמותת עלה


תכנית 'תיקון עולם- עמותת עלה' החלה כפיילוט בשנת הלימודים תשע"ז, בשיתוף -18 בתי ספר על יסודיים במחוז דרום, ירושלים ומרכז הארץ- תל אביב, שפלה והשרון. בשנת תשע"ח התכנית הורחבה ל 60 בתי ספר. בשנת הלימודים תשע"ט התכנית יושמה ב-105 בתי ספר, מהם 25 מהחינוך המיוחד. תכנית 'תיקון עולם- עמותת עלה' מאחדת את כל מרכיבי מערכת החינוך בישראל: ממלכתי, ממלכתי דתי ,חרדי, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, ערי מרכז ופריפריה.

כ 13,000 תלמידים נחשפים לראיית האחר והשונה כחלק ממרקם אנושי הראויה לחברת מופת. התלמידים שותפים ללמידה חווייתית, פעילויות ומפגשים להכרת האחר, כמו טיולים מונגשים, סדנאות להכרת סוגי מוגבלויות ודרכי התמודדות, השתתפות במרוצים בשילוב אנשים עם מוגבלות, ומפגשים בבתי תלמידים המעוניינים להעניק חשיפה לסיפורם האישי ולהתמודדות עם מוגבלויות.

קרא עוד

מי הגב שלנו

את תכנית 'תיקון עולם- עמותת עלה' מובילה רשת מרכזי 'עמותת עלה' בשיתוף האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך, מתוך הבנה שקיימת מחויבות עמוקה כלפי החלשים ביותר בחברה. כ-30 שנה עמותת עלה מובילה לשינוי משמעותי בקידום ערכים של קבלה ושילוב אנשים עם מוגבלות ושיפור היחס כלפיהם. עמותת עלה מפעילה רשת מרכזי טיפול, מעונות דיור ופרויקטים למען אנשים עם מוגבלות, מתוך אמונה שלכל ילד, למרות מוגבלויותיו יש את הזכות לאיכות חיים הטובה ביותר, לצד דאגה, מסירות ואהבה ללא גבול.

החזון שלנו

לייצר אקלים בית ספרי שמעניק סביבה חינוכית משלבת, להגביר את תחושת השליחות החברתית בקרב בני נוער ולייצר מחויבות אישית לשינוי יחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות, מתוך בחירה של כל אחת ואחד מבני הנוער. אנו מאמינים ששינוי יחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלויות והעשייה למען החוליה החלשה בשרשרת החברתית- תחזק את החברה כולה ותייצר חברה ערכית ומלוכדת. מעגלי ההשפעה של התכנית יורחבו מעבר לגבולות המרחב הבית ספרי, לכלל בני הנוער בישראל, כזה שיסחוף אחריו משפחות, תנועות נוער ומועצות תלמידים- לעשייה משמעותית ורחבה ובכך יגדיל את מערך ההתנדבות בהיקפים גדולים ויביא לשילוב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים: בצה"ל, באקדמיה ובשוק העבודה, כך נזכה לחברה הראויה בצדק להגדרה "חברת מופת".

מה אנחנו עושים

משתתפי התכנית עוברים תהליך חינוכי עמוק, במהלכו נחשפים לאורח חייהם של אנשים עם מוגבלויות. התכנית כוללת שעות לימוד בית-ספרי, סדנאות המועברות על ידי מדריכים עם מוגבלות, הרצאות מפי דמויות מעוררות השראה, סרטים מיוחדים, ביקורים במרכזי 'עמותת עלה' ברחבי הארץ וסיורים במרכזי למידה בנושא מוגבלות, נגישות ויחס כלפי אנשים עם מוגבלות. כל קשת משתתפי תכנית 'תיקון עולם- עמותת עלה' משקיעים מזמנם ליצירת שינוי חברתי וערכי. עמותת עלה בשיתוף צוותי ההוראה בבתי הספר מעודדים התנדבויות ומיזמים שונים בהובלת בני הנוער, כך נוצרו עשרות יוזמות עצמאיות לשילוב אנשים עם מוגבלות, התנדבויות משותפת, שעות לימוד משותפות ויציאה לטיולים משותפים. במהלך השנה מתקיימים אירועי שיא ברחבי הארץ- להגברת מודעות ולקידום זכויות אנשים עם מוגבלות.

פעילויות


הצגות

הרצאות

מערכי שיעור

סדנאות

חדשות אחרונות