מערכי שיעור- שעות מחנך

מערכי השיעור המוצגים להלן וניתנים לשימוש חופשי- משמשים 'ערכת לימוד עצמאית', לחשיפת תלמידים למוגבלויות שונות, חשיבות שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה ועזרה לזולת.
מערכי השיעור 1.2.6 נבנו על ידי מירית עסיס רכזת תוכן במיזם 'תיקון עולם', ומשמשים 'ערכות לימוד מונגשות' לצוותי הוראה השותפים למיזם 'תיקון עולם' .שיעורים 3,4,5 נוסחו על ידי בנות שרות השותפות לפעילות עלה ולמיזם, השיעורים כוללים ניתוח סרטים ושירים הנוגעים בנושא החריג בחברה

'מערכי השיעור' מלווים את התהליך החינוכי ערכי שעובר הנוער המשתתף ב"מיזם תיקון עולם", העצמת שיח חינוכי, כאשר המסר העיקרי הוא יישום הציווי החברתי "ואהבת לרעך כמוך","ביחד זה אחד" שהוא גם סלוגן המיזם.

התלמידים נחשפים לתפיסת עולם הרואה באדם מוגבל חלק בלתי נפרד מהחברה ומדגישה את הצורך לקבל אותו ולפעול למענו.לדעת ולהרגיש שלתת זה נותן כח ,זה מעצים את האישיות. התלמידים מגלים שלתת זה בהחלט לקבל. מערכי השיעור מנוסחים בצורה חווייתית ואינטראקטיבית, למורים מתאפשר להעביר את השיעור באופן עצמאי, או על ידי מדריך חיצוני

משך זמן לכל שיעור: 1-2 שעות אקדמיות

 

נושאים לדיון- מערכי שיעור להדפסה