ועדת תיקון עולם

Moshe

ועדת תיקון עולם

מטרות הועדה: פיתוח מנהיגות צעירה המורכבת מסוכני שינוי שיפעלו למען האחר בסביבת בית הספר בכל קבוצה ובחיי היום יום.

תחומי אחריות

 

  • אקטיביזם חברתי- הובלת שינויים חברתיים, מתוך הנחה שפעילות מסוג זה תביא לשינוי אמיתי בחברה הישראלית
  • ימי הכשרה והעצמה של בני הנוער השותפים בועדה
  • קיום מפגשים עם בעלי תפקידים ברשות המקומית- הנוגעים לנושא.
  • השתתפות בפעילות אקטיבית עבור אנשים עם מוגבלות
  • יזמות חברתית.
  • אחריות עדכון והנחכת לוח 'תיקון עולם' בבית הספר
  • פדגוגיה משלבת- יצירה והעברת מערכי שיעור בתחומי דעת שונים וחיבורם לתחום השילוב. לדוגמה: ספרות- ללמוד ולממד את סיפורו של יעקב שטינברג "העיוורת" ולערוך פעילות כיתתית מותאמת בנושא.
  • התנדבות בקהילה- תיאום מפגשים וימי התנדבות בקהילה
  • השתתפות בשלושה כנסים במהלך השנה- יחד עם נבחרת 'פרלמנט תיקון עולם' מכל רחבי הארץ
  • הובלה ויישום אירוע סיום בבית הספר, בנושא הנוגע למסר המיזם ולמען אנשים עם מוגבלות

 

 

לפרטים נוספים- רכזת התנדבות מיזם תיקון עולם- קארן הלוי:
050-697-8403  Karenalevi@gmail.com

 

ועדת תיקון עולם